Przeskocz do treści

Oferta


  • konsultacja wstępna (2 spotkania) - ma na celu omówienie problemów dziecka oraz wybór najefektywniejszego rodzaju oraz formy terapii dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Spotkania obejmują wywiad z rodzicem/opiekunem, wstępną diagnozę funkcjonalną oraz obserwację dziecka
  • terapia dla dzieci z autyzmem - zajęcia oparte o elementy terapii behawioralnej, terapii ręki i wielu innych metod wykorzystywanych w pracy z dzieckiem autystycznym. Celem terapii jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną w nim niezależność i umożliwią efektywne funkcjonowanie w środowisku. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu zachowań deficytowych (pożądanych) i redukowaniu niepożądanych tj. autoagresja, agresja, autostymulacja oraz wyrównywaniu braków edukacyjnych. Zajęcia zawierają elementy rozwoju mowy i komunikacji oraz reedukacji. Terapia opiera się na indywidualnym programie terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i problemów dziecka.
  • terapia pedagogiczna - zajęcia skierowane do dzieci z zaburzeniami rozwoju, wolniej rozwijających się oraz mających problemy w nauce. Celem terapii jest wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach adekwatnych do wieku dziecka. Zajęcia opierają się na indywidualnym programie terapeutycznym oraz zawierają elementy terapii reki, reedukacji oraz wspomagania rozwoju mowy i komunikacji.

Terapia opiera się na programie terapeutycznym tworzonym indywidualnie dla każdego dziecka. Na podstawie programu terapeuta układa zestaw zadań do pracy w domu. W zależności od potrzeb i
możliwości dziecka terapia może odbywac się w domu lub opierac się na cotygodniowych konsultacjach telefonicznych lub online. W przypadku terapii konsultacyjnej rodzic/opiekun jest proszony o nagrywanie krótkich filmików w trakcie pracy z dzieckiem i przesyłanie ich do terapeuty prowadzącego.